SIMULA
Aino-Riikka
Tuntee, tahtoo, toimii.
Aino-Riikka Simula
Uuden sukupolven määrätietoinen poliitikko
Olen Aino-Riikka Simula, tuttavallisemmin Aiski, pirkanmaalainen äiti, yrittäjä, kasvatustieteiden opiskelija,  kunnanhallituksen ja Keskustan puoluevaltuuston jäsen.

En lähtenyt politiikkaan politiikan takia. Lähdin korjaamaan epäkohtia, kehittämään jo olemassa olevia asioita sekä toisaalta puolustamaan jo olemassa olevaa arvokasta.

Minulle politiikassa ja elämässä ylipäätään tärkeintä on arvot. Se, että poliitikko tietää tasan tarkkaan ja tismalleen omat arvonsa ja uskaltaa rohkeasti ja päämäärätietoisesti ajaa arvojensa mukaisia päätöksiä osaksi yhteiskuntaa, on ensiarvoisen tärkeää.

  Arvot ja rohkeus määrittelevät lopulta, miten ihminen toimii olivatpa puheet mitä tahansa. Minulle tärkeimpiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, perhe, aitous, ihmisenä kehittyminen, periksiantamattomuus sekä terveys.Tuntee. Tahtoo. Toimii.
KÄRKITEEMAT
2020-luvun tarpeisiin vastaavat perhepalvellut

Neuvola järjestelmämme on niittänyt mainetta niin kotimaassa, kuin ulkomailla. Mielestäni neuvolassa olisi kuitenkin paljon kehittämisen varaa, jotta se palvelisi paremmin nykypäivän perheitä.

Arjessa jaksaminen ruuhkavuosien ja uhmaikien keskellä, lapsettomuuden haasteisiin vastaaminen aina neuvolasta erikoissairaanhoitoon ja tuki keskenmenojen käsittelyyn. Grammojen ja senttejen sijaan, perheidenpalveluiden kehittämisen kautta olisi mahdollista panostaa paljon nykyistä enemmän perheiden tukeen ja näin säästäisi menoja esimerkiksi mielenterveyden ja lastensuojelun osalta.  Lisäksi neuvola-aikoja tulisi löytyä myös ilta-aikoina, joilloin perhe-elämän arkiset asiat olisivat helpommin sovitettavissa yhteen työelämän kanssa.

Perheiden palvelut tulee saattaa 2020-luvulle.
Yrittelijäisyys ja yhteistyö
voimavarana
Uskon, että aitoa toivottavaa muutosta ja hyvinvointia saadaan tukemalla yrittelijäisyyttä ja parantamalla yhteistyötä. Yhteistyö kuntien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta hyvinvoinninedistäminen ja ennaltaehkäisy tuottavat tulosta niin kukkarolle, kuin yksilölle. Tässä työssä kunnat ovat vahvasti mukana ja heidän panoksensa tulee tunnistaa ja yhteistyötä rakentaa. Monialainen yhteistyö, sen hedelmmällisyys ja kolmas sektori ovat myös ensiarvoisen tärkeitä laadukkaan palvelun takaamiseksi.

Yrittelijäisyyttä voi olla kaikkialla, vaikkei yrittäjä tai yritys olisikaan. Yrittelijäisyyden asennetta, asiakaslähtöisyyttä ja ymmärrystä mm. toiminnan tuottamisesta taloudellisesti, hyvästä johtamista, kehittämisestä ja siitä, että työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma, tarvitaan myös julkiselle puolelle. Tärkeintä palveluiden tuottamisessa on asiakas ja ihminen, oikea-aikainen ja laadukas palvelu, ei niinkään se onko tuottajana yksityinen vai julkinen sektori. Usein myös unohdamme, että maassamme toimii tuhansi ammattitaitoisia ja sydämellisiä sote-alan pienyrittäjiä.

Ilman yrittelijäisyyttä ja yhteistyötä emme menesty.
Apua saataville, jottei yksikään mieli särkyisi
Mielenterveysongelmat ovat uusi kansantauti ja yksi suurimpia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syitä. Meillä ei ole yksinkertaisesti enää varaa olla tekemättä asialle mitään. Apua mielenterveysongelmiin on saatava nopeasti ja laadukkaasti. Psykologeille ja terapeuteille on löydyttävä yhtenäiset helpot sivustot, josta voi etsiä itselleen sopivaa ja toimivaa psykologia/psykoterapeuttia vaivattomasti ja nopeasti. 

Murtunut mieli ei jaksa selvittää, jonottaa, etsiä, kohdata uusia ihmisiä(avun tarjoajia), kertoa tuntojaan, vaihtaa taas psykologiaan ja aloittaa alusta. Hoidon oltava nopeaa ja pitkäjänteistä. Ennaltaehkäisyyn esimerkiksi koulupsykologien ja -kuraattorejen riittävien resursseiden takaamiselle ja mielenterveysymmärryksen lisämisellä on tärkeä rooli.

Mielenterveyskriisiin on vastattava.
Suosittelijat
Mitä Aino-Riikasta sanotaan?

"Uusien valtuustojen aloittaessa tarvitaan rohkeutta, yhteistyökykyä ja kehittämisen asennetta. Näitä Aino-Riikalta löytyy!"
Kansanedustaja
Jouni Ovaska
"Olen tuntenut Aiskin yli seitsämän vuotta. Aiski on kypsä, vastuuntuntoinen ja empaattinen ihminen. Erinomaisen päättäjän hänestä tekee kyky tarkastella asioita useista eri näkökulmista ja aito halu ja kiinnostus kehittää ihmisten arkeen vaikuttavia asioita. Suosittelen äänestämään Aiskia, jos haluat nuoren, realistisen ja hyvä sydämisen ihmisen päättämään alueesi tulevaisuudesta."
Ystävä, oikeusnotaari
Nelli Rönkkö
"Opin tuntemaan Aino-Riikkaa mentorointiohjelman puitteissa.
 Kävimme monia keskusteluita, joista opin itsekin paljon. Aino-Riikalla on ymmärrystä yrittäjyydestä ja rohkeita näkemyksiä politiikasta.
Se on mainio yhdistelmä politiikan poluille."
Suomen Yrittäjien Toimitusjohtaja
Mikael Pentikäinen
" Aiski on avoin ja löytää aina hyvä puolet. Hän tarttuu toimeen, selvittää asioita eikä pelkää vaikeitakaan asioita tai kohtaamisia. Erityisen upeaa on, että Aiski on aidosti ja tosissaan lasten, nuorten ja perheiden puolella. Äänestän!"
Kirkon nuorisotyönohjaaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohta
Mari-Anne Luukas
"Olen tuntenut Aino-Riikan, Aiskin jo useita vuosia. Aiski on innostava ja kannustava sekä kokenut politiikko nuoresta iästään huolimatta. Aiski tuntee Pirkanmaan ja tulevan hyvinvointialueen soten ja pelastustoimen. Hänelle on sydämen asia ihmisten arjen turva ja sopimuspalokuntien toiminta."
Kansanedustaja, Suomen sopimuspalokuntien liiton puheenjohtaja
Arto Pirttilahti
"Aino-Riikalla on kyky kuunnelle ja kyky johtaa isoja kokonaisuuksia. Hän on esimerkki raikkaasta uuden ajan poliitikosta, joka tietää miten tehdä politiikkaa lapsen etu edellä ja eniten tukea tarvitsevia auttaen. Äänestäisin häntä mielelläni aluevaltuustoon luottaen, että hänen kauttaan asiat hoituvat."
Kansanedustaja, Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Hilkka Kemppi
Katso alta Aino-Riikan esittelyvideo
- Aino-Riikka Simula -
All Rights Reserved 2018. ainoriikkasimula.fi