Opiskelijoiden velkaannuttaminen on sairasta – tulorajoja nostettava 
 Mielestäni opiskelijoiden velvoittaminen velkaantumaan on lähes sairasta. Opintotuen velkaosuuden kasvattamisessa ja tulorajojen ennallaan säilyttämisessä, on kyse riittävän toimeentulon lisäksi myös näiden vaikutuksista nuoren väestön talousajatteluun sekä työkulttuuriin.

Mielestäni on todella todella haitallista, että nuoria ohjataan ottamaan ikään kuin helppoa ja turvallista lainaa ja samaan aikaan pitää laskea, ettei vain tekisi liikaa töitä. Ajatusmalli on pielessä jo ennen kuin on astuttu kunnolla työelämään. 
 Opiskelijat on tulevaisuudessa saatava perustulon piiriin, jolloin työn vastaanottaminen myös opiskeluaikana tulee olemaan kannattavaa ja yksinkertaista, sekä ikäviä takaisinmaksuja ei kerry nykyisen tavalla. 

Tämä ei kuitenkaan valitettavasti vielä ole julkisentalouden puolesta mahdollista ja siksi opiskelijoiden tulorajoja on nostettava seuraavalla hallituskaudella. 
Tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän opiskelut ja työelämä tulee olemaan arjessamme yhtä aikaa läsnä ja laajaa työkokemusta arvostetaan työelämään siirryttäessä.

 Mielestäni on enemmän kuin perusteltua nostaa opiskelijoiden tulorajoja ja antaa jokaiselle mahdollisuus pysytellä poissa velkavankeudesta ja hankimaan paremman elintason opiskelujen aikana. 
Lue lisää ajatuksiani --> Aino-Riikan Blogi
- Aino-Riikka Simula -
All Rights Reserved 2018. ainoriikkasimula.fi