Miksi Keskusta? Miksi minä?
Liittyessäni Keskustaan kävin läpi Keskustan, Kokoomuksen ja Vihreiden ohjelmia ja päädyin melko nopeasti selkeällä päätöksellä Keskustaan
 1. Taloudessa keskellä. Pidämme yrittäjien puolta, mutta haluamme myös tukea heitä, jotka tukea tarvitsevat. Yhteiskunnan on ymmärrettävä hoitaa talouttaan vastuullisesti ja panostettava työllisyyteen ja vientiin, mutta yhteiskunta ei voi olla pelkkä kilpailukenttä, jossa vain kovimmat yksilöt näkevät mahdollisuuksia. 

 2. Mahdollisuuksien tasa-arvo. Kaikille ei automaattisesti kuulu kaikkea, mutta jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus lähteä samalta viivalta ponnistamaan itselleen määriteltyyn menestykseen sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaan tai perhetaustaan katsomatta. 

 3. Järki vihreys. Ilmastonmuutos on sukupolvemme suurin uhka ja meidän tulee jokaisen tehdä töitä pysäyttääksemme ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteen. Meidän tulee kuitenkin myös ymmärtää, että raha ei tule pankkiautomaatista, sähkö pistorasiasta eikä ruoka lähikaupastaTarvitsemme globaalia yhteistyötä ja nykyisten elintottumustemme kehittämistä vähäpäästöisiksi. Kehitystä, ei kieltoja tai syyttelyä ja painostusta ihmisen valinnoista elää.    
No miksi minä eduskuntaan? 
1. Nöyryys vastuun edessä 
Ajatukseni eduskuntavaaliehdokkuudesta syttyi neljä vuotta sitten. Kun tein lopullisen päätöksen, mietin pitkään, olenko todella valmis kansanedustajaksi.

 Eduskunnassa säädetään kasoittain lakeja ja äänestetään sadoista ihmisiin, yrityksiin ja ympäristöön päivittäin vaikuttavista asioista. Kukaan ei voi olla tuon kaiken asiantuntija, mutta JAAta tai EItä tulee painaa, vaikket kyseisen asian asiantuntija olisikaan.  

Vastuu siitä, että olet päättämässä ihmisten arkeen, elämään ja terveyteen vaikuttavista päätöksissä vetää nöyräksi ja äänestäjiä kunnioittavaksi työmyyräksi
Pitäisi olla sanomattakin selvää, että eduskunta-tason päätöksiä tehdään harkiten, tutkittuun tietoon perustuen, sekä ihmisiä kuunnellen. 

Vastuu päätöksistä, jotka vaikuttavat niin laajalti laittaa nöyräksi ja jos pirkanmaalaiset niin suovat, olen enemmän kuin valmis perehtymään, tutkimaan, oppimaan ja etsimään tietoa arvojeni tueksi, jotta osaisin tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi.
2. Päämäärätietoinen, osaava ja yhteistyökykyinen.
Äitini sanoin olen joskus jopa liian kunnianhimoinen ja päättäväinen. Uskon, että näitä piirteitä jos jotain poliitikolta tarvitaan. 

Suomi tarvitsee kunnianhimoisia tekijöitä, jotka uskovat selkeään visioonsa paremmasta huomisesta. Politiikkassa välillä tulee myös urakalla pataan ja toisinaan pitkänajan vision saavuttaminen tuntuu hitaalta, mutta siihen vaaditaan päättäväisyyttä ja sisua. 

Olen päämärätietoinen, tottunut tekemään tavoitteellista työtä enkä antamaan periksi.

Koen myös olevani osaava. Olen ollut tarpeeksi mukana politiikassa, viimeisimpinä Pirkanmaan Keskustan varapuheenjohtajana, Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä ja puoluehallituksen varajäsenenä, joten olen tarpeeksi syvällä ymmärtääkseni missä ja miten vaikuttaminen tapahtuu, mutta kyllin tuore kasvo muistaakseni tavalliset arkipäivän asiat ja ihmiset

Koen myös, että laajasta myyntikokemuksestani on erittäin suurta hyötyä vaikuttamisessa. Myyntiä ei liikaa Suomessa arvosteta, mutta fakta on, että jos eduskunnassa et osaa myydä ajatuksiasi kollegoillesi et vaikuta mihinkään.

Ymmärrän myös yhteistyön merkityksen ja haluan olla tekemässä yhteistyökykyisempää politiikkaa. Jokaisella puolueella ja edustajalla on luultavasti sama tavoite; parempi huominen. 

Näkökulmat ja ajatukset sen saavuttamisesta eroavat, mutta tavoite on sama ja jokainen kansanedustaja on paikkansa saanut ihmisten valinnan perusteella ja tämän takia meidän tulee kunnioittaa toisiamme ja toistemme erilaisia näkemyksiä ja pyrkiä kohti yhteistä tavoitettamme. 
3. Arvojen sata prosenttinen tiedostaminen ja niistä kiinni pitäminen
Omat arvoni ovat oikeudenmukaisuus, perhe, aitous, ihmisenä kehittyminen ja eteenpäin meneminen, yrittelijäisyys periksiantamattomuus sekä terveys. 

Näiden arvojen pohjalta elän ja vaikutan. 

Nämä arvot luovat perustan jokaikiselle päätökselleni niin perhe-elämässä, kaupassa, yrittäjyydessä, arjessa ja eduskunnassa.  
Lue lisää ajatuksiani --> Aino-Riikan Blogi
- Aino-Riikka Simula -
All Rights Reserved 2018. ainoriikkasimula.fi